top of page

DESEQUILIBRIS POSTURALS I ESCOLIOSI

BSPTS – SCHROTH 

L’escoliosi és una desviació tridimensional de la columna vertebral que es dóna preferentment

durant l’etapa de creixement. 

La detecció, valoració i tractament de la corba en el moment adequat és fonamental per

controlar la seva possible progressió.

Es ja reconegut el benefici i el valor significatiu dels Exercicis Específics de Fisioteràpia en

l’Escoliosi  (PSSE) com a part del programa integral d’aquesta deformitat de la columna.

A Ars Fisioteràpia i Osteopatia emprem el programa de rehabilitació mitjançant exercicis

d’acord a BSPTS-SCHROTH (escola de Barcelona dirigida pel Dr. Rigo)

Aquest programa inclou dues parts:

- D’Educació: S’expliquen el conceptes anatòmics bàsics a cada pacient perquè conegui el

seu patró de corba i aprengui a viure d’una manera sana i positiva.

- Terapèutica: A través del concepte BSPTS-SCHROTH, el pacient aprendrà a adquirir una

millor postura, a remodelar el cos i a activar la musculatura mantenint la correcció, per tant

equilibrant la seva longitud, tensió i funció. Des del començament es treballa en la integració

de la nova postura, per a poder realitzar finalment els exercicis de manera independent a casa.

Els programes són variats i sempre adaptats a cada pacient. Les sessions poden ser

individuals o en grup.

Quan una corba supera un punt crític, es produeix una càrrega asimètrica sobre les vèrtebres que condiciona un creixement asimètric i un augment de la deformitat i de la corba entrant en un cercle viciós que dura mentre hi ha creixement. L’objectiu de la fisioteràpia és rompre aquest cercle viciós amb una educació i integració de la postura adequada que disminueixi la quantitat de càrrega

Els exercicis específics de fisioteràpia en les deformitats de la columna  estan basats en 4 principis generals:

  • Auto-correcció en 3D de la postura.

  • Expansió.

  • Estabilització mitjançant activació muscular en correcció.

  • Integració en las activitats de la vida diària y educació.

Aquests exercicis pretenen equilibrar la musculatura que degut a l’escoliosi dóna un aspecte d’asimetria a l’esquena i  al cos. També es pot millorar el dolor si aquest està associat a l’escoliosi encara que no sempre hi està relacionat ja que el dolor de d’esquena és multifactorial. 

Hi ha evidència que suggereix que els exercicis específics podrien retardar l’ús de cotilla i que poden millorar els resultats de la mateixa quan s’empren en combinació.

En els i les adolescents amb indicació de tractament ortopèdic, aquests exercicis són un complement com a part del tractament. Primer es realitzen com a tractament inicial (abans de la indicació de la cotilla) i en el moment que l'escoliosi progressa s’afegeix la cotilla i es continua amb els exercicis. El període de màxim risc de progressió  d’una escoliosi coincideix amb el pic de creixement i tot l’any posterior a la primera menstruació en les filletes.

DSCF6983.JPG
bottom of page