top of page

TRACTAMENT DEL DOLOR CRÒNIC

El dolor és una senyal de sistema nerviós que ens avisa que un teixit està lesionat o està en perill de poder lesionar-se. És una sensació desagradable, com una punxada, formigueig, picada, cremor o molèstia. Es pot  tenir dolor en una àrea o en vàries zones del cos en funció de l´àrea lesionada.

 

El dolor agut ens permet saber que hem de protegir una zona  per a la seva recuperació. En canvi el dolor crònic és diferent. La seva causa pot ser MULTIFACTORIAL, i en ell influeixen multitud d'aspectes. Creences errònies respecte al tipus de lesió que patim, un tractament inadequat, mals hàbits de vida , un diagnòstic incorrecte...La causa original pot haver estat una lesió o infecció per diferents motius però si es manté en el temps, comença a afectar la persona que el pateix en diferents àmbits de la seva vida: físic, social, laboral, psicològic... 

 

 Avui dia, gràcies a les últimes investigacions realitzades en medicina i sobretot en fisioteràpia, s'ha demostrat que un mal mantingut en el temps produeix una sèrie de canvis en el nostre sistema nerviós que fa que la nostra PERCEPCIÓ de dolor estigui alterada. Aquesta sèrie de canvis rep el nom de SENSIBILITZACIÓ CENTRAL. Però aquests canvis NO són ​​per sempre. Es poden MODIFICAR. I aquests canvis poden produir-se no només en l'aspecte físic, sinó també social, familiar, laboral i anímic...Entendre que es produeixen aquests canvis i tenir un coneixement actualitzat en MECANISMES de l'DOLOR és un aspecte fonamental a l´hora de abordar aquests tipus de problemes. 

 

 Per això, a ARS FISIOTERÀPIA pensem que la manera més efectiva d'abordar aquest tipus de problemes és d'una manera multimodal i multidisciplinar i tenint un coneixement actualitzat en els MECANISMES del DOLOR. Creiem que la teràpia física, l'exercici físic, la conductes de por-evitació, les creences, els hàbits de vida, juguen un paper fonamental a l'hora de poder resoldre aquests tipus problemes. Consulteu-nos si aquest el teu cas o si tens un familiar que pateixi DOLOR CRÒNIC

bottom of page