DRENATGE LIMFÀTIC

Què és?

El drenatge limfàtic manual forma part de les tècniques utilitzades per afavorir la circulació de retorn.

Què tracta?

Tracta tant els edemes d’origen venós (aquells que milloren al matí i empitjoren així com passa el dia) i els d’origen limfàtic (limfedema).

Està indicat principalment pel tractament del limfedema, ja sigui de tipus congènit, traumàtic, post-quirúrgic... Podem trobar limfedemes tant en membres superiors com inferiors.

Els limfedemes més freqüents són els causat per l’extirpació dels ganglis axil·lars en casos de càncer de pit. El limfedema és l’edema causat per la disfunció del sistema limfàtic. El sistema limfàtic és el sistema format per vasos i ganglis encarregat de la recollida dels materials de desfeta a nivell tisular i dels microbis que hi pugui haver a aquest nivell, en els ganglis limfàtics es on els limfòcits T i els macròfags actuen destruint els microbis.

Per tant es pot dir que el sistema limfàtic te una funció de neteja i de defensa.

 

Com ho tracta?

Es tracta l’edema amb el drenatge limfàtic manual que són unes pressions i lliscament sobre el membre edematós amb l’objectiu de portar la limfa cap els gànglis i vies limfàtiques sanes per a que el reabsorbí.

També s’utilitzen embenat multicapes i mitges compressives.

 

 

 

Demana més informació aquí. Contacta 

 

 

 

1/10

Ars Fisioteràpia i Osteopatia

Carrer Algaiarens 4

Ciutadella de Menorca

Tel: 971-482751

Mvl: 630 111 148

email: arsfisioterapia@gmail.com

 

  • Wix Facebook page
  • Google+ App Icon