top of page

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA EN EL LACTANT I FILLET PETIT

La fisioteràpia respiratòria en l’infant és el tractament d’aquelles patologies, dificultats o síndromes respiratoris mitjançant tècniques manuals o amb aparells. Els objectius de la fisioteràpia respiratòria són: 

 • Facilitar l’eliminació de les secrecions traqueo-bronquials.

 • Disminuir la resistència de les vies aèries.

 • Facilitar el treball respiratori i afavorir l’intercanvi gasós.

 • Augmentar la tolerància a l’esforç

 • Millorar la qualitat de vida

 

La fisioteràpia respiratòria està indicada en bronquiolitis i bronquitis, pneumònies, asma (en fases subaguda i crònica), atelèctasis, problemes ventilatoris, fibrosi quística..

 

Durant les sessions de fisioteràpia respiratòria és important valorar els diferents aspectes de la vida del fillet o filleta, és a dir com menja, com respira i com dorm. 

Es valora l’aspecte general del fillet o filleta, es fan tests per diferenciar si es tracta d’un quadre més d’inflamació o d’acumulació de secrecions, es valoren les vies aèries superiors i les inferiors i es fa l’auscultació dels bronquis i bronquiols. 

Segons les dades de les valoracions i l’auscultació, es pren la decisió de les tècniques de fisioteràpia respiratòria a realitzar:

 

 • Rentat de les vies aèries superiors: DESOBSTRUCCIÓ RINO-FARÍNGEA 

 • AFE: AUGMENT DE FLUX ESPIRATORI

 • ALPR: ESPIRACIÓ LENTA PROLONGADA

 • TREBALL VENTILATORI

 • MANIOBRES DE TOS PROVOCADA

 • BOMBEIG TRAQUIAL ESPIRATORI

 • DRENATGE DE SINUS PARANASALS

IMG_4620.JPG
bottom of page