top of page

Sofia Moll Benejam

IMG_6048.JPG

Fisioterapeuta diplomada per l’EU Gimbernat el 1994.  Especialitzada en pediatria, formada en el mètode Schroth i posteriorment en l’escola de Barcelona (BSPTS) pel tractament de l’ escoliosi, psicomotricista,  amb formació Bobath, TMPI i altres tècniques de pediatria.
Fundadora d’ARS fisioteràpia. Durant els més de 20 anys de carrera, la seva formació ha estat constant fent cursos en diferents àmbits de la fisioteràpia.
El seu interès en el món dels infants la va portar a formar-se, primer, en el tractament de desviacions de la columna vertebral pel mètode Schroth que sempre ha continuat actualitzant fins ara ja amb l’escola de Barcelona (amb el DR. Rigo). Va continuar després amb l’especialitat de pediatria i en el camp dels trastorns del neurodesenvolupament en fillets. Ha realitzat cursos en fisioteràpia respiratòria en pediatria, kinesiotaping en pediatria, cursos de fèrules, splints i guixos, cursos de valoració pediàtrica en neonatologia i atenció primerenca, formació en teràpia de moviment induït per restricció i teràpia manual intensiva bimanual, curs de fisioteràpia en el còlic del lactant. Formació actual en Teràpia Manual Pediàtrica Integrativa (TMPI).
Forma part del Servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca de Menorca (SEDIAP) des de la seva creació el 2011 veient infants amb dificultats i trastorns motrius de 0 a 6 anys i fent els controls mensuals dels infants prematurs de l’illa.
Des del 2007 forma part d’ un programa de col·laboració entre el CIMe i l’Equip d’Atenció Primerenca de Menorca format per psicopedagogs, PT i AL,  fent detecció dins les escoles de 0 a 3 anys i assessorant a les mestres d’infants amb dificultats motrius i trastorns neuromotors.
Dóna xerrades i tallers a mestres d’escoletes i  també a pares sobre l’àmbit  motriu com a dimensió clau en el desenvolupament dels infants.

bottom of page