Sofia Moll Benejam

 

Fundadora d’ARS fisioteràpia. Durant els més de 20 anys de carrera, la seva formació ha estat constant fent cursos de diferents tècniques  dins la fisioteràpia general.

El seu interès en el món dels infants la va portar a formar-se, primer, en el tractament de desviacions de la columna vertebral pel mètode Schroth continuant després amb l’especialitat de pediatria i en el camp dels trastorns neuromotors en fillets. Ha realitzat cursos en fisioteràpia respiratòria en pediatria, kinesiotaping en pediatria, cursos de fèrules, splints i guixos, cursos de valoració pediàtrica o cursos de bebès. A més s’ha format en el concepte Bobath (formació que segueix fent) amb instructores Bobath  de l’àmbit nacional i internacional (Barcelona, Londres, Suïssa i EEUU).  

 

Està, des de fa 9 anys, dins un programa de col·laboració entre el CIMe i l’Equip d’Atenció Primerenca de Menorca format per psicopedagogs, PT i AL,  fent detecció dins les escoles de 0 a 3 anys i assessorant a les mestres d’infants amb dificultats motrius i trastorns neuromotors. 

 

Forma part del Servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca de Menorca (SEDIAP) des de la seva creació el 2011 veient infants amb dificultats motrius de 0 a 6 anys i fent els controls mensuals dels infants prematurs de l’illa. 

 

Ha donat xerrades a mestres i pares sobre desenvolupament motriu en infants.

ARS>Nosaltres>Sofia 

1/10

Ars Fisioteràpia i Osteopatia

Carrer Algaiarens 4

Ciutadella de Menorca

Tel: 971-482751

Mvl: 630 111 148

email: arsfisioterapia@gmail.com

 

  • Wix Facebook page
  • Google+ App Icon