top of page

VERTIGEN, MAREJOS I INESTABILITATS

QUE ÉS EL VERTIGEN? El vertigen és la percepció d'una falsa sensació giratòria ,ja sigui d'un mateix respecte a l'entorn o d'aquest respecte a nosaltres. Aquesta sensació ocorre gairebé exclusivament per afectació de L’OÏDA INTERNA, el principal ÒRGAN DE L'EQUILIBRI. Vàries són les patologies que poden produir vertigen. La més freqüent és el despreniment de OTOCONIAS des de la màcula utricular (cavitat de l’oïda intern) a l'interior d'un dels canals semicirculars . Aquesta patologia rep el nom de VERTIGEN POSICIONAL PAROXISMAL BENIGNE. Altres patologies que poden produir vertigen són la malaltia de Méniere, una neuritis vestibular, una fístula laberíntica, otitis, coleostotomEs o afectacions vasculars.

 

I ELS MAREJOS? És una sensació subjectiva d'inestabilitat sense pèrdua objectiva de l'equilibri. Els pacients ho descriuen com a atordiment,feblesa,confusió,visió ennuvolada,sensació de cap buit o caminar surant. Les causes dels marejos són multifactorials , però normalment és degut a episodis antics de vertigen, conflictes sensorials,fàrmacs,alteracions del sistema visual, fatiga,alteracions vasculars, així com disfuncions o patologia de la COLUMNA CERVICAL


I LLAVORS, LES INESTABILITATS? Les inestabilitats o desequilibris són la pèrdues objectives de l'estabilitat. És la conseqüència d'una alteració en la integració dels estímuls sensorials i les respostes motores. Això ocorre sobretot durant la marxa. També són freqüents en persones que han tingut vertigen però són més freqüents en alteracions del sistema nerviós central.

 

- La sensació d'equilibri es codifica en el cervell a través de 3 vies : El sistema vestibular (oïda intern), la visió i el sistema muscoloesquelético. Per tant, a l'hora de saber davant que clínica ens trobem serà necessari explorar aquests 3 sistemes. Una conseqüència típica d'haver tingut algun episodi de vertigen alguna vegada és sofrir de marejos i inestabilitats,ja que segurament la funcionalitat de l’oïda intern no és l'adequada i a més s'han produït mala adaptacions en altres parts de cos, generalment la columna cervical.


DIAGNÒSTIC : Per a valorar correctament davant que quadre clínic ens trobem serà necessària una exploració completa de la funcionalitat del sistema vestibular(oïda intern), del sistema oculomotor i de la columna cervical.


- Per a valorar el sistema vestibular utilitzarem un VIDEONISTAGMOSCOPIO, aparell que consisteix en unes ulleres amb una càmera de vídeo que connectades a un programari, es valora el reflex vestibulo-ocular. Amb aquest aparell podrem esbrinar que canal està afectat i per consegüent, realitzar el tractament més adequat.
- L'exploració del sistema oculomotor i de la columna cervical es realitza a través d'uns tests específics que els realitza el nostre personal especialitzat en aquesta mena de patologies.


TRACTAMENT: una vegada sabem que canal està afectat procedirem al seu tractament. El tractament del VPPB es realitza realitzant una maniobra d'alliberament del canal afectat. Aquestes maniobres són ben conegudes i la seva execució és relativament fàcil de fer.
- Si en canvi, la causa del seu malestar és una alteració de la columna cervical o del sistema oculomotor, el tractament consistirà en la normalització d'aquestes estructura a través de la FISIOTERÀPIA I OSTEOPATÍA i EXERCICIS ESPECÍFICS.


REEDUCACIÓ VESTIBULAR : Com hem dit, una de les seqüeles d'haver tingut vertígens alguna vegada en la seva vida sofrir de marejos i inestabilitats. Normalment això es deu una hipofunció del canal afectat i de la seva part neural i neuronal. Amb la reeducació vestibular el que farem serà tractar aquesta hipofunció, així com un altre tipus d'alteracions del sistema oculomotoror i de la columna cervical

IMG_4336.JPG
bottom of page