top of page

FISIOTERÀPIA EN PEDIATRIA

La fisioteràpia pediàtrica és la disciplina de la fisioteràpia que s'encarrega de l'assessorament, tractament i cura d'aquells nadons, fillets i filletes i adolescents que presenten un retard general en el seu desenvolupament, desordres en el moviment (tant congènits com adquirits) o que tenen risc de patir-los.
 

Què fa un/a fisioterapeuta en pediatria?
 

 Duu a terme la valoració global de l’infant i del seu entorn i estableix els objectius a aconseguir conjuntament

amb la família i el fillet. Estableix el tractament o intervenció terapèutica més adequada a la situació de l’infant

contemplant la seva globalitat biopsicosocial.  El/la fisioterapeuta en pediatria compta amb molts recursos i

tècniques, com les mobilitzacions, estiraments, la teràpia manual (TMPI), la psicomotricitat, els exercicis per a

guanyar força, equilibri i coordinació, les tècniques de fisioteràpia respiratòria, la confecció i aplicació d'ajudes

posturals o de mobilitat (kinesiotaping, splints, fèrules, seients o estandings de guix),  però les principals eines

són el joc i l'estimulació de l'aprenentatge del moviment.

El fisioterapeuta en pediatria també proporciona suport a les famílies i col·labora amb altres especialistes de

l'àmbit de la salut, l'educació i els serveis socials. 

A qui pot ajudar la fisioteràpia en pediatria?

La població infantil que pot beneficiar-se de l'atenció oferta per un/a fisioterapeuta en pediatria engloba fillets

i filletes (de 0 a 18 anys) que precisen de tractament i seguiment per a pal·liar, minimitzar i prevenir les

alteracions en el desenvolupament motor o posturals provocades per malalties o afeccions d'origen:

 

Actua també en infants amb factors de risc com prematurs o de baix pes, amb retard en el desenvolupament motriu o hipotonies benignes, realitzant intervencions preventives i de seguiment, per a vigilar el desenvolupament motor i les seves repercussions en altres àrees del desenvolupament.
Realitza intervencions de caràcter educatiu i informatiu a pares i mares donant eines de com afavorir el bon desenvolupament motor dels seus fills, com ha de ser el maneig i la criança del nadó…

 

¿Quin rol té la família y el fillet/a dins de la fisioteràpia pediàtrica?

 Els pares i familiars exerceixen el rol principal en la cura i desenvolupament del nen/a, especialment durant els primers anys de vida. Per això, des de la fisioteràpia pediàtrica es potencia que la família tingui aquest paper protagonista en el maneig i del nen/a.


• És fonamental que els nens/as estiguin motivats i que tinguin una actitud el més activa possible dins del procés d'intervenció. Per a aconseguir-ho el/la fisioterapeuta en pediatria utilitzarà com a principal eina el joc i sempre tindrà en compte els interessos del nen/a en les sevesrutines més motivantes.
• Serà imprescindible una bona comunicació amb l’infant i els seus familiars per a comprendre tan bé com sigui possible la seva situació i ajustar la intervenció del fisioterapeuta en pediatria, i els objectius, a les seves necessitats i motivacions.

DSCF6920.JPG
bottom of page